5 เทคนิคผ่าตัดกระดูกสันหลัง...ที่จะลดความกังวลให้คุณลงไปได้เยอะ
logo
 5 เทคนิคผ่าตัดกระดูกสันหลัง...ที่จะลดความกังวลให้คุณลงไปได้เยอะ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
5 เทคนิคผ่าตัดกระดูกสันหลัง...ที่จะลดความกังวลให้คุณลงไปได้เยอะ
ไม่ว่าวัยไหน หากได้ยินคำว่าผ่าตัดกระดูกสันหลังก็มักเข้าใจว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่อันตราย กว่าแผลจะหายต้องใช้เวลานาน และหลังผ่าตัดก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ไหม... วันนี้เราขอแนะนำ 5 เทคนิคการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก แล้วคุณจะรู้ว่า การผ่าตัดกระดูกสันหลังไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

“Minimally Invasive Spine Surgery” ผ่าตัดแผลเล็ก... ดีอย่างไร
ใช่ว่าผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาททุกคนจะต้องเข้ารับการผ่าตัด โดยแพทย์จะพิจารณาให้ผ่าตัดก็ต่อเมื่อรักษาด้วยยาและกายภาพบำบัดไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งการผ่าตัดนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด โดยแพทย์จะใช้วิธี Minimally Invasive Spine Surgery (MIS) ผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อเปิดแผลให้เล็กที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งแพทย์จะเลือกวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับการวินิจฉัย เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดให้น้อยที่สุด ข้อดีของการผ่าตัดแบบ MIS คือผู้ป่วยเสียเลือดน้อย ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และสามารถฟื้นตัวได้เร็ว

และนี่คือ 5 วิธีผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังแบบความเสี่ยงต่ำ และฟื้นตัวเร็ว

1) การสลายหมอนรองกระดูก (Nucleoplasty) - การผ่าตัดขนาดเล็กด้วยการใช้เข็มฝังเข้าไปปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุให้เกิดความร้อนสลายหมอนรองกระดูกสันหลังที่ทับเส้นประสาท หลังจากการผ่าตัดอาการปวดหลังร้าวลงขาจะค่อยๆ บรรเทาลง การรักษาวิธีนี้เหมาะกับผู้ป่วยที่หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไม่มาก มีแค่อาการปวดหลังยังไม่ร้าวลงไปยังขา แต่รักษาด้วยยาหรือทำกายภาพแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ

2) การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยกล้องเอ็นโดสโคป (Endodiscectomy) - การผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็ก (Endoscope) แพทย์จะสอดกล้องเอ็นโดสโคปผ่านแผลผ่าตัดที่มีขนาดเล็กมากเพียง 8 มม. แม้กล้องจะมีขนาดเล็กแต่ภายในตัวกล้องจะมีเลนส์ที่ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นความผิดปกติอยู่ที่ปลายกล้อง แพทย์จะยังคงสามารถเห็นอวัยวะภายในร่างกายได้อย่างชัดเจนในขณะผ่าตัด

3) การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยกล้องขยาย (Microdiscectomy) - การผ่าตัดแผลเล็กขนาด 2-3 ซม. ด้วยการใช้กล้อง Microscope เป็นกล้องขยายขนาดเล็ก ทำให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนกว่าการมองด้วยตาเปล่า มี Navigator ช่วยคำนวณพิกัดของกระดูกสันหลัง แพทย์จึงสามารถวางแผนการผ่าตัดได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น

4) การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยการใช้ Laser คู่กับ Endoscope/Microscope - เป็นการรักษาด้วยการใช้ Laser ส่งผ่าน Fiber optic ขนาด 1 มม. คู่ไปกับ Endoscope เพื่อตัดหมอนรองกระดูกที่ต้องการออกด้วยความร้อนจาก Laser วิธีนี้จะปลอดภัยกับเนื้อเยื่อข้างเคียงและช่วยให้ไม่เสียเลือดมาก

5) การผ่าตัดใส่หมอนรองกระดูกสันหลังเทียม (Artificial Disc Replacement) - หากหมอนรองกระดูกเสื่อมมากจนไม่สามารถใช้งานได้แล้ว การใส่หมอนรองกระดูกสันหลังเทียมจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง เป็นการรักษาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังให้ใกล้เคียงแบบเดิมมากที่สุด และลดโอกาสในการเกิดความเสื่อมของกระดูกสันหลังข้างเคียงอีกด้วย


ข้อมูลแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นายแพทย์เกษม ใช้คล่องกิจ

นายแพทย์พินิจ จันทร์ศรีวงศ์

นายแพทย์มังกร ตียะภูดิศ

นายแพทย์อาทิทัต คิรินทร์ภาณุ

นายแพทย์วัฒนชัย บางเขน

นายแพทย์เชษฐา จันทร์เทียมวงษ์

นายแพทย์เอกวิทย์ ถาวร

นายแพทย์ฐานะวัฒน์ โตชัยวัฒน์

นายแพทย์พงษ์พันธ์ แสนเพ็ญ
ย้อนกลับ