พิษสุนัขบ้าระบาด! วัคซีนพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) ป้องกันได้
logo
 พิษสุนัขบ้าระบาด! วัคซีนพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) ป้องกันได้ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
พิษสุนัขบ้าระบาด! วัคซีนพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) ป้องกันได้
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงที่สุด คนหรือสัตว์ที่มีอาการของโรคจะเสียชีวิตทุกราย พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา โรคพิษสุนัขบ้าระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคอีสาน ล่าสุดพบสุนัขและแมวติดเชื้อแล้ว 247 ตัว ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมากว่า 1.5 เท่า
พิษสุนัขบ้า...อัตราการเสียชีวิต 100%

โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ (Rabies) ซึ่งทำให้เกิดโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว หรือสัตว์ป่าอื่นๆ หากติดเชื้อแล้ว เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าจะทำลายระบบประสาท มีอาการปวดเมื่อย เป็นไข้ปวดศีรษะ กลัวน้ำ กลัวลม กระสับกระส่าย มีอาการทางระบบประสาท เป็นอัมพาต และเสียชีวิตในปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดที่จะรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ หากติดเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหรือปล่อยทิ้งไว้ จะเสียชีวิตทุกราย

ข่วน เลีย กัด อันตราย

ไม่ว่าวัยไหนก็มีโอกาสติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ โดยน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อคือแหล่งแพร่เชื้อที่อันตรายที่สุด หรือการสัมผัสตัวสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า เชื้อไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล รอยถลอกที่ถูกสัตว์กัด ข่วน หรือ น้ำลายที่สัตว์เลีย

ทำอย่างไรเมื่อถูกสัตว์ ข่วน เลีย กัด
 • ล้างแผลด้วยน้ำและน้ำสบู่หลายๆ ครั้ง โดยให้น้ำไหลผ่านเป็นเวลานาน แล้วทายาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน-ไอโอดีน (Povidone-iodine) หรือแอลกอฮอล์
 • จดจำลักษณะของสัตว์ เพื่อค้นหาเจ้าของและสอบถามประวัติและความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า
 • ไปพบแพทย์ทันทีเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใน 2 วัน และเซรุ่มตามความเหมาะสม
 • กักสุนัข/แมวตัวที่กัดไว้เพื่อสังเกตอาการ 10 วัน หากตายให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่
 • ป้องกันล่วงหน้าด้วยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  การฉีดวัคซีนสามารถฉีดป้องกันแบบล่วงหน้าได้ เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า สามารถฉีดวัคซีนในปริมาตร 0.5 ซีซี เพียง 3 เข็ม ห่างกัน 1-2 สัปดาห์ หากถูกสัตว์กัดจะฉีดกระตุ้นเพียง 1-2 เข็ม และไม่จำเป็นต้องได้รับเซรุ่ม

  ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนป้องกันแบบล่วงหน้า
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เซรุ่มซึ่งมีราคาแพงและหายาก ในกรณีที่ถูกสัตว์กัดอย่างรุนแรง
 • ปลอดภัย เพราะใช้วัคซีนกระตุ้นช่วยให้ผลป้องกันโรคเพียงอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องรับเซรุ่ม ทำให้ไม่เสี่ยงต่ออาการแพ้เซรุ่ม
 • เจ็บตัวน้อยกว่า เพราะหากถูกสัตว์กัดจะฉีดวัคซีนกระตุ้นอีก 1-2 เข็ม ซึ่งถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนล่วงหน้าแล้ว ส่วนใหญ่ก็ต้องฉีดวัคซีน 5 เข็มและฉีดเซรุ่ม รอบๆ แผลทุกแผล
 • ช่วงนี้หากใครเลี้ยงสุนัข – แมว ควรพาไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งดเล่น หรือยั่วให้สัตว์เกิดอารมณ์หงุดหงิดโมโห หรือตกใจ ไม่สัมผัสถาดอาหารของสัตว์ รวมถึงหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดสัตว์จรจัดหรือไม่มีเจ้าของเพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อโรคพิษสุนัขบ้า


  ข้อมูลแพทย์แผนกอายุรกรรม

  นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์

  นายแพทย์ณรงค์ นาคเจริญวารี

  แพทย์หญิงวิชญา อุ่นอนันต์

  นายแพทย์สมมิตร ปริยอัครกุล

  แพทย์หญิงเนตรชนก สามไชย

  แพทย์หญิงมธุรส วิโรจนวัธน์

  นายแพทย์ดุษฎี วิชญชีวินทร์

  นายแพทย์สุชาติ เหตุทอง

  นายแพทย์นพนาท เทียนทอง

  นายแพทย์บัญชา ยศธนายน

  แพทย์หญิงรุจรวี จันทร์คำอ้าย
  ย้อนกลับ