รู้หรือไม่? ควันธูปอันตรายเทียบเท่าควันบุหรี่
logo
 รู้หรือไม่? ควันธูปอันตรายเทียบเท่าควันบุหรี่ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
รู้หรือไม่? ควันธูปอันตรายเทียบเท่าควันบุหรี่
ทุกคนต่างก็ชินกับภาพบรรยากาศภายในวัดหรือศาลเจ้าที่มีควันธูปจำนวนมากปกคลุมไปทั่ว บางคนสูดควันธูปเข้าไปจนรู้สึกหายใจติดขัด บางคนโดนควันเข้าตาจนแสบแดง จนหลายๆ ครั้งมีการรณรงค์ให้ไหว้พระโดยไม่จุดธูป วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายถึงสาเหตุและอันตรายที่เกิดจากควันธูปให้ได้ฟังกัน

ปัจจุบัน ธูปมักมีส่วนประกอบของขี้เลื่อย กาวกั๊วะก่า และกลิ่นที่สกัดจากพืชหรือสารเคมี ซึ่งเมื่อธูปถูกเผาไหม้ก็จะทำให้เกิดฝุ่นละอองและมีสารพิษระเหยออกมา เช่น สารเบนโซเอไพรีน สารเบนซีน และสารบิวทาไดอีน ซึ่งเป็นสารที่มีความสัมพันธ์ชักนำให้เกิดโรคมะเร็ง แถมยังมีสารที่เป็นมลพิษอื่นๆ อีก เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ผู้ที่สูดดมเข้าไปก็จะเกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ เกิดการจาม ไอ ระคายคอ หายใจลำบาก ปวดศีรษะ หรือแม้แต่ควันธูปเข้าตาก็อาจทำให้แสบตา น้ำตาไหล เราจึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีควันธูป

คุณหมอยังได้ฝากไว้อีกว่า วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามยังคงต้องรักษาไว้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจุดธูปในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และควรหันมาใช้ธูปที่มีขนาดสั้นลง ดับหรือเก็บธูปให้เร็วขึ้น ก็จะช่วยทั้งในเรื่องของสุขภาพและลดโอกาสเกิดเพลิงไหม้ ผู้ที่สัมผัสธูปหรือควันธูปโดยตรงก็ควรล้างมือล้างหน้าเพื่อลดสิ่งตกค้าง สำหรับเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด หรือโรคภูมิแพ้ ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษ หรือหากจำเป็นก็ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกป้องกันไว้จะดีที่สุด


ข้อมูลแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นายแพทย์อดิศร แก้วสองศรี

นายแพทย์สัญกฤศ กิจกำจรโภคิน

แพทย์หญิงกรกมล ถนอมสัตย์

แพทย์หญิงนิภาภรณ์ กุศลาศัย
ย้อนกลับ