ตรวจสุขภาพผู้บริหาร เพราะทำงานหนัก..ยิ่งต้องรักตัวเอง
logo
 ตรวจสุขภาพผู้บริหาร เพราะทำงานหนัก..ยิ่งต้องรักตัวเอง โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตรวจสุขภาพผู้บริหาร เพราะทำงานหนัก..ยิ่งต้องรักตัวเอง
บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญในการทำงาน มักตามมาด้วยความรับผิดชอบ ความเครียด และความกดดันเสมอ นอกจากปัญหาสุขภาพที่จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 40 – 45 ปีแล้ว ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ยิ่งต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ถึงเวลาแล้ว..ที่จะหยุดปล่อยให้ร่างกายต้องเผชิญกับงานหนักเพียงลำพัง
ทำไมผู้บริหารจึงควรมาตรวจสุขภาพ

“ผู้บริหาร” ไม่ใช่แค่ CEO (Chief Executive Officer) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานทุกอาชีพ อายุที่เพิ่มขึ้นบวกกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ อาจสร้างปัญหาสุขภาพให้กับผู้บริหารได้ การตรวจสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากสุขภาพไม่ดี อาจส่งผลให้ทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ ไม่ต้องรอให้ป่วย...เพราะสุขภาพดี เราสร้างได้

ตรวจสุขภาพผู้บริหาร เน้นโรคไม่ติดต่อ..แต่เรื้อรัง
 • ตรวจสุขภาพพื้นฐาน ดูการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ผู้บริหารส่วนมากใช้ฟังก์ชั่นสมองในการคิด การตัดสินใจ ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวน้อยกว่าปกติ จึงควรมาตรวจสุขภาพให้แน่ใจว่าร่างกายพร้อมรับกับทุกสถานการณ์
 • ตรวจวัดความดัน บางรายมีภาวะความความดันสูง-ต่ำไม่สม่ำเสมอ
 • ตรวจเบาหวาน โรคเบาหวานมักตามมาด้วยไขมันสูง หลอดเลือดตีบ ไขมันเกาะตับ หรือนิ่วในถุงน้ำดี
 • ตรวจวัดระดับไขมัน เพื่อประเมินการทำงานของหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ
 • ตรวจการทำงานของหัวใจ สามารถตรวจได้หลายวิธี เช่น ตรวจคลื่นไฟฟ้า ตรวจแบบเดินสายพาน ตรวจแบบ MRI (เข้าอุโมงค์) หรือตรวจ Echo หัวใจ
 • ตรวจหามะเร็งสำหรับผู้ชาย ควรค้นหามะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • ตรวจหามะเร็งสำหรับผู้หญิง ควรค้นหามะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก อัลตราซาวนด์มดลูก และรังไข่
 • “คนอายุ 50 ปีขึ้นไป แนะนำให้ส่องกล้องทั้งกระเพาะอาหารและลำไส้ แต่หากใครมีญาติเป็นมะเร็งทางเดินอาหาร จำเป็นต้องส่องกล้องเร็วขึ้นประมาณ 10 ปี และอายุไม่เกิน 40 ปี”
 • ตรวจสุขภาพตา แรงดันตา จอประสาทตา รวมถึงตรวจการได้ยิน บางรายได้ยินเสียงในระดับการสนทนาปกติ แต่สูญเสียการได้ยินในบางช่วงความถี่
 • ตรวจระดับฮอร์โมน และกระดูก ผู้บริหารมักทำงานอยู่ในออฟฟิศ ไม่ค่อยได้สัมผัสแสงแดด จึงทำให้ร่างกายได้รับวิตามิน D ต่ำ เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน และเพิ่มโอกาสเป็นโรคเบาหวาน ความดัน และมะเร็งบางชนิด

 • ข้อมูลแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  แพทย์หญิงกรกมล ถนอมสัตย์

  นายแพทย์สัญกฤศ กิจกำจรโภคิน

  แพทย์หญิงนิภาภรณ์ กุศลาศัย

  นายแพทย์อดิศร แก้วสองศรี
  ย้อนกลับ