เช็คให้ชัวร์...เพื่อหัวใจที่คุณรัก
logo
 เช็คให้ชัวร์...เพื่อหัวใจที่คุณรัก โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
เช็คให้ชัวร์...เพื่อหัวใจที่คุณรัก
หัวใจเป็นอวัยวะสำคัญที่อยู่บริเวณช่องอกค่อนไปทางซ้าย ทําหน้าที่สำคัญในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายและอวัยวะสำคัญอื่น

จากรายงานสถิติสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขและข้อมูล WHO พบว่าอัตราตายจากโรคหัวใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมาจาก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะอ้วนลงพุง การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย ความเครียด และประวัติโรคหัวใจในครอบครัว

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือไม่ ? ในขณะที่เราทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ออกกำลังกาย หัวใจจะทํางานมากขึ้น ซึ่งในคนที่มีอาการของโรคหัวใจ แม้ออกแรงทำกิจกรรมเพียงเล็กน้อย ก็จะรู้สึกเหนื่อยผิดปกติ หายใจไม่อิ่ม ,แน่นหน้าอก

อาการบ่งชี้อื่นๆ
• เจ็บหน้าอก เหมือนมีอะไรหนัก ๆ มากดทับ
• เหนื่อยง่ายผิดปกติ หายใจไม่อิ่ม
• ใจสั่น
• หัวใจเต้นช้า หรือเร็วผิดปกติ
• หน้ามืด เป็นลม
• ขาบวม

ซึ่งเราควรสังเกตความผิดปกติของตัวเองอยู่เสมอ ถ้ามีอาการดังกล่าวข้างต้นหรือมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ เพื่อป้องกันโรคหัวใจ ซึ่งอาจแฝงอยู่ในตัวเราตั้งแต่เนิ่น ๆ และผู้ที่จะวินิจฉัยโรคหัวใจได้ดีที่สุดนั่นก็คือคุณหมอเฉพาะทางโรคหัวใจ ดังนั้นหากพบความผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์โรคหัวใจโดยด่วนดีที่สุด

นายแพทย์มนตรี เจริญพานิชสันติ
►อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นายแพทย์เอกลักษณ์ คูณสิริไพบูลย์
►อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โทร : 038-317-333 ต่อ 4135, 4136 สายด่วนโรคหัวใจ 095-7879-741


ข้อมูลแพทย์ศูนย์หัวใจ

แพทย์หญิงชลสิริ เศรษฐสิริโชติ

นายแพทย์เอกลักษณ์ คูณสิริไพบูลย์

นายแพทย์สุทิน จันทิมา

นายแพทย์มนตรี เจริญพานิชสันติ
ย้อนกลับ