มารู้จักไวรัสตับอักเสบกันเถอะ
logo
 มารู้จักไวรัสตับอักเสบกันเถอะ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
มารู้จักไวรัสตับอักเสบกันเถอะ

1.ไวรัสตับอักเสบเอ คือเชื้ออะไร
ไวรัสตับอักเสบเอ เกิดจากกลุ่มเชื้อไวรัสกลุ่ม Picornavirus ที่สามารถติดเชื้อได้เฉพาะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอไปแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตและจำไม่กลับมาเป็นอีก โรคไวรัสตับอักเสบเอจะสามารถติดเชื้อนี้ได้หากไม่มีภูมิคุ้มกัน โดยติดได้จากทางน้ำดื่ม หรือทางอาหารที่มีเชื้อไวรัสตัวนี้ปนเปื้อนอยู่

2.ติดต่อได้ทางไหน
เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ มักจะติดเชื้อจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าไปนอกจากนี้อาจจะเกิดจากการสัมผัสโดยตรงได้แต่พบไม่บ่อยนักและยังสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่ีอีกคนหนึ่งได้อีกด้วย

3.อาการอย่างไร
อาการของโรคนี้จะเริ่มจากเป็นไข้ตัวร้อน มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน แน่นบริเวณชายโครงขวา มีอาการท้องร่วง ปัสสาวะสีเข้ม มีอุจาระสีซีด และมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองที่เรียกว่าโรคดีซ่าน อาการเหล่านี้มักจะหายภายใน 2 เดือน (ในบางรายก้ใช้เวลาถึง 6 เดือน) โดยอาการมักแสดงหลังจากผู้ป่วยติดเชื้อไปแล้วประมาณ 28 วัน (ช่วงระหว่าง 15-50 วัน) อาการในผู้ใหญ่จะแรงกว่าในเด็ก และในผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจจะมีอาการเพียงบางอย่าง

4. อาการแทรกซ้อนรุนแรงคืออะไร
เมื่อเป็นไวรัสตับอักเสบเอ อาจเกิดอาการแทรกซ้อนที่สำคัญและอันตรายนั่นคือตับวาย แต่พบได้น้อยมาก

5.ป้องกันได้อย่างไร ไม่ให้ติดต่อกัน
ควรล้างมือทุกครั้งก่อนลงมือปรุงอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำ และรับประทานน้ำดื่มที่สะอาดและฉีดวัคซีนป้องกัน

6.วัคซีนมีกี่ชนิด
วัคซีนไวรัสตับอักเสบ A เป็นเชื้อไวรัสตับอักเสบ A ชนิดเชื้อตายโดยในปัจจุบันมีวัคซีน 2 แบบ คือ HAVRIX และ VAQTA ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน

7.ฉีดอย่างไร เกิดภูมิหลังฉีดอย่างไร
การฉีดวัคซีนเข็มแรกนั้นจะทำให้ผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 95% และเด็กมากกว่า 97% เกิดจากสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อและผู้ที่ได้รับวัคซีนเกือบ 100% จะเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันภายหลังจากได้ัรับวัคซีนเข็มที่ 2

8.ใครควรฉีดวัคซีน
แนะนำให้เด็กและผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ A ฉีดทุกคน

9.ฉีดแล้วป้องกันนานเท่าไร
วัคซีนจะคงประสิทธิภาพเป็นเวลาประมาณ 20 ปี

10.ราคาเท่าไร
ราคาเข็มละประมาณ 1,000 บาท


ข้อมูลแพทย์ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

แพทย์หญิงพรจุฑา พันธนะอังกูร

นายแพทย์รัฐพล ธรรมานุสาร
ย้อนกลับ