“ผ่าตัดส่องกล้องรักษาข้อ” แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว
logo
 “ผ่าตัดส่องกล้องรักษาข้อ” แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
“ผ่าตัดส่องกล้องรักษาข้อ” แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว
การผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องข้อ (Arthroscopic Surgery) หรือการผ่าตัดส่องกล้องรักษาข้อ คือการผ่าตัดภายในข้อ โดยใช้กล้องขนาดเล็กส่องเข้าไปในข้อนำภาพภายในข้อมายังจอรับภาพ เพื่อแพทย์จะได้เห็นพยาธิสภาพในข้อได้ชัดเจน ขณะเดียวกันก็จะใช้เครื่องมือขนาดเล็กเท่าปากกาสอดเข้าไปในข้อเพื่อทำการผ่าตัด แก้ไขพยาธิสภาพนั้นๆ ดังนั้นการผ่าตัดในลักษณะนี้จึงมีแผลที่ข้อขนาดเล็กเพียง 0.5 ซม. 2 แผล ซึ่งต่างกับการผ่าตัดแบบเดิมที่มีแผลขนาดใหญ่ และต้องเปิดเข้าไปในข้อ ทำให้เกิดข้อติดยึดในภายหลัง

ข้อดี ของการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องข้อ
1. สามารถเห็นพยาธิสภาพในข้อได้ทั้งหมด และชัดเจนกว่าการผ่าตัดแบบเปิด
2. แพทย์สามารถใช้เครื่องมือขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพ ทำการผ่าตัดแก้ไขพยาธิสภาพในข้อได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว
3. สามารถบันทึกรายละเอียดการผ่าตัด เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ให้คนไข้เก็บเพื่อประโยชน์ในการรักษาในภายหลัง
4. แผลมีขนาดเล็ก นอกจากด้านความสวยงามแล้ว ข้อยังได้รับบาดเจ็บน้อยทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดจึงสามารถทำกายภาพหลังผ่าตัดได้ดี และฟื้นตัวเร็ว
5. มีโอกาสติดเชื้อจากการผ่าตัดและข้อติดยึดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดมาก
6. ระยะเวลาที่ต้องนอนโรงพยาบาลสั้น มีตั้งแต่ทำผ่าตัดและกลับในวันเดียวกันหรืออยู่โรงพยาบาล 1-2 วัน

ผ่าตัดกล้องส่องข้อในการผ่าตัดข้อเข่าใช้ได้กรณีไหน?
1. เอ็นข้อเข่าขาด, หมอนรองเข่าฉีก เช่น เอ็นไขว้ในเข่าขาด (ACL,PCL) หมอนรองเข่าฉีกขาด (Meniscus) จากการเล่นฟุตบอล. ประสบอุบัติเหตุรถยนต์, รถชน, ตกบันได เป็นต้น
2. กระดูกอ่อนผิวข้อแตก สามารถใช้กล้องส่องข้อในการผ่าตัด ปรับสภาพผิวข้อ รวมถึงการปลูกถ่ายกระดูกอ่อนผิวข้อ
3. กระดูกข้อเข่าแตกเข้าข้อ สามารถใช้กล้องส่องข้อช่วยในการจัดกระดูกให้กลับสู่สภาพเดิมได้ดีก่อนทำการยึดด้วยโลหะ
4. ข้อเข้าเสื่อม ในกรณีที่ผู้ป่วยอายุไม่มาก (น้อยกว่า 60 ปี) มีแกนข้อเข่าดี แต่ผู้ป่วยมีอาการปวดเข่ามากก็สามารถเลือกใช้การผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องข้อเพื่อลดอาการปวดจากข้อเสื่อมได้

ผ่าตัดกล้องส่องข้อในการผ่าตัดข้อไหล่
1. ไหล่หลุดบ่อยไม่มั่นคง (Shoulder Instability)
2. ไหล่ติด รักษาโดยยาและการทำกายภาพแล้วไม่ดีขึ้น (Frozen Shoulder)
3. เอ็นรอบข้อไหล่อักเสบหรือฉีกขาด (Rotator Cuff Lesions)
4. หินปูนจับที่เอ็นรอบข้อไหล่ (Calcifying Tendinitis)
5. หมอนรองเบ้าฉีกขาด (Labral Lesions)
6. กระดูกไหล่หักแตกเข้าข้อ (Intraarticular GH joint Fracture)
7. ข้อบริเวณไหล่เสื่อม (OA of GH joint, AC joint)

ผ่าตัดกล้องส่องข้อในการผ่าตัดข้อศอก
1. ข้อศอกติดยึดจากพังผืดภายในข้อ
2. เยื่อหุ้มข้ออักเสบรุนแรง

ผ่าตัดกล้องส่องข้อในการผ่าตัดข้อเท้า
1. เอ็นข้อเท้าฉีกเข้าไปขวางในข้อทำให้ปวดข้อเท้าไม่หายหลังข้อเท้าเคล็ด
2. เยื่อหุ้มข้ออักเสบรุนแรง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
เปิดบริการตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป
โทร. : 038-317-333 ต่อ 2174, 2178 หรือ 087-8600002


ข้อมูลแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นายแพทย์วัฒนชัย บางเขน

นายแพทย์พงษ์พันธ์ แสนเพ็ญ

นายแพทย์เกษม ใช้คล่องกิจ

นายแพทย์ฐานะวัฒน์ โตชัยวัฒน์

นายแพทย์มังกร ตียะภูดิศ

นายแพทย์อาทิทัต คิรินทร์ภาณุ

นายแพทย์เอกวิทย์ ถาวร

นายแพทย์พินิจ จันทร์ศรีวงศ์

นายแพทย์เชษฐา จันทร์เทียมวงษ์
ย้อนกลับ