ผู้ใหญ่ก็ต้องการ...วัคซีนป้องกันโรค
logo
 ผู้ใหญ่ก็ต้องการ...วัคซีนป้องกันโรค โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ผู้ใหญ่ก็ต้องการ...วัคซีนป้องกันโรค
เมื่อพูดถึงวัคซีน โดยทั่วไปเรามักจะนึกถึงวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงช่วงวัยรุ่น หรือวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับทุกเพศทุกวัยที่นิยมฉีดกัน แต่รู้หรือไม่ว่า... ยังมีโรคอีกมากมายที่การให้วัคซีนนั้นเหมาะสมกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ดี เช่น

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
โรคงูสวัดพบได้บ่อยขึ้นตามอายุ ยิ่งอายุมากขึ้นทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย และหากผู้สูงอายุเป็นโรคงูสวัดจะมีอาการปวดที่รุนแรงและมีอาการนานกว่าคนอายุน้อย ซึ่งการป้องที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคงูสวัด

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (ปอดอักเสบ)
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป นับเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคปอดบวมรุนแรง ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือดและสมองอักเสบ ทำให้เกิดการทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจึงเป็นทางเลือกในการป้องกันที่ดีที่สุด โดยเริ่มฉีดชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิด 23 สายพันธุ์ โดยเว้นระยะฉีดห่างกัน 1 ปี

วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
ปัจจุบันเราพบว่ามีอัตราผู้เสียชีวิตจาก โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เพิ่มสูงขึ้น การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 1 เข็ม สามารถช่วยลดความเจ็บป่วยและช่วยป้องกันโรคบาดทะยักที่พบในผู้สูงอายุ รวมทั้งยังช่วยป้องกันโรคคอตีบและไอกรนได้ด้วย

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
โรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุจะมีความรุนแรงและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าคนทั่วไป ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคและป้องกันการติดเชื้อ ควรฉีดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงปลายฤดูฝนถึงช่วงฤดูหนาว

นี่เป็นเพียงบางส่วนของวัคซีนที่สามารถฉีดเพื่อช่วยป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับการฉีด เพื่อทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และรับคำแนะนำเกี่ยวกับข้อบ่งชี้และข้อห้ามของวัคซีนแต่ละชนิด จะทำให้ได้รับประโยชน์และความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนอย่างแท้จริง


ข้อมูลแพทย์แผนกอายุรกรรม

นายแพทย์ณรงค์ นาคเจริญวารี

นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์

นายแพทย์บัญชา ยศธนายน

แพทย์หญิงวิชญา อุ่นอนันต์

นายแพทย์สมมิตร ปริยอัครกุล

แพทย์หญิงเนตรชนก สามไชย

แพทย์หญิงรุจรวี จันทร์คำอ้าย

แพทย์หญิงมธุรส วิโรจนวัธน์

นายแพทย์ดุษฎี วิชญชีวินทร์

นายแพทย์สุชาติ เหตุทอง

นายแพทย์นพนาท เทียนทอง
ย้อนกลับ