เป็นเบาหวาน ต้องดูแลตัวเองอย่างไร
logo
 เป็นเบาหวาน ต้องดูแลตัวเองอย่างไร โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
เป็นเบาหวาน ต้องดูแลตัวเองอย่างไร
เบาหวาน..ไม่เพียงแค่เป็นโรคที่พบได้บ่อย แต่ในผู้ป่วยเกือบทุกรายยังเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรงตามมา และแม้ว่าปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงเป็นเบาหวานจะมีมาก...แต่หากใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างดี “เบาหวาน” ก็จะกลายเป็นเพียงโรคที่คุณเคยสัมผัสแค่ชื่อเท่านั้น!

ภาวะแทรกซ้อน...อันตรายที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องระวัง!
การที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ มีผลให้หลอดเลือดเกิดเสื่อมสภาพ...และกลายเป็นโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ไตวาย โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพฤกษ์อัมพาต เป็นต้น โดยมักจะไม่แสดงอาการในระยะแรก ทำให้ยากต่อการรักษาเพื่อให้อวัยวะต่างๆ เหล่านั้นกลับมาทำงานได้เป็นปกติ ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรดูแลตัวเองด้วยการ...
- ควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงคนปกติ
- ควบคุมความดันโลหิต
- ลดอาหารหวาน มัน เค็ม ลดคาร์โบไฮเดรต เพิ่มผักและผลไม้ที่มีใยอาหาร
- ควบคุมน้ำหนักตัว และ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- รับประทานยา และ พบแพทย์สม่ำเสมอตามนัด
- คุมระดับไขมันโคเลสเตอรอลให้ได้ตามเกณฑ์
- หยุดสูบบุหรี่

เป้าหมายของการควบคุมโรคเบาหวาน
- ความดันโลหิต ต่ำกว่า 135/85 มม.ปรอท
- ระดับคอเลสเตอรอล ชนิด เลว (คือ LDL) ต่ำกว่า 115 มก./ดล.
- ระดับคอเลสเตอรอล ชนิด ดี (คือ HDL) สูงกว่า 46 มก./ดล.
- ระดับไตรกลีเซอไรด์ ต่ำกว่า 150 มก/ดล
- ควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด ให้ได้ HbA1c ต่ำกว่า 7%

ดูแลตัวเองอย่างไร ให้ห่างไกลเบาหวาน
- ออกกำลังกายให้มากขึ้นและสม่ำเสมอ
- หลีกเลี่ยงการใช้พาหนะอำนวยความสะดวก แล้วเดินให้มากขึ้น
- รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับปกติ ไม่อ้วน ไม่ผอม
- ระวังเรื่องอาหาร โดยเฉพาะอาหารจานด่วนที่มีไขมันสูง


ข้อมูลแพทย์แผนกอายุรกรรม

นายแพทย์นพนาท เทียนทอง

แพทย์หญิงเนตรชนก สามไชย

นายแพทย์ณรงค์ นาคเจริญวารี

นายแพทย์บัญชา ยศธนายน

แพทย์หญิงมธุรส วิโรจนวัธน์

แพทย์หญิงรุจรวี จันทร์คำอ้าย

แพทย์หญิงวิชญา อุ่นอนันต์

นายแพทย์สุชาติ เหตุทอง

นายแพทย์สมมิตร ปริยอัครกุล

นายแพทย์ดุษฎี วิชญชีวินทร์

นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์
ย้อนกลับ