ช็อกโกแลตซีสต์ (Chocolate Cyst) หรือถุงน้ำในอุ้งเชิงกราน

โรคช็อกโกแลตซีสต์ (Chocolate Cyst) หรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ คือถุงน้ำของรังไข่ชนิดหนึ่ง ซึ่งลักษณะของถุงน้ำชนิดนี้ ภายในจะมีของเหลวที่คล้ายกับช็อกโกแลตเหลว แต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งนี้ก็คือเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูก เมื่อเซลล์ไปเกาะที่รังไข่ก็จะก่อตัวเป็นถุงน้ำซึ่งเป็นที่สะสมของเซลล์ รวมถึงเลือดประจำเดือนที่มีการสะสมอยู่นานจนกลายเป็นเลือดเก่าที่มีความเข้มข้น จึงมีลักษณะเหมือนน้ำช็อกโกแลต

เยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญผิด หรือช็อกโกแลตซีสต์เหล่านี้ อาจจะกระจายเกาะอยู่ตามอุ้งเชิงกราน ซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังจนเกิดพังผืดขึ้น อันเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะมีบุตรยาก นอกจากนี้ยังอาจจะแทรกตัวเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อของผนังมดลูก จนเกิดภาวะมดลูกโต (Adenomyosis) ทำให้เกิดอาการปวดประจำเดือน และเลือดประจำเดือนออกมากผิดปกติได้

สาเหตุการเกิดช็อกโกแลตซีสต์

ในปัจจุบันเชื่อว่า สาเหตุของโรคนี้เกิดจากเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกนี้ไหลย้อนตามเลือดประจำเดือนเข้าไปในช่องท้อง และไปก่อตัวเจริญเติบโตอยู่ภายในช่องท้องโรคช็อกโกแลตซีสต์ จะขึ้นกับตำแหน่งที่เซลล์ไปเจริญเติบโตอยู่ โดยสามารถแยกพิจารณาตามตำแหน่งที่โรคไปเจริญเติบโตอยู่ดังนี้

 • เยื่อบุช่องท้อง อุ้งเชิงกราน
 • รังไข่
 • มดลูก
 • ท่อรังไข่
 • ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ใหญ่

อาการโรค ช็อกโกแลตซีสต์

 • ปวดประจำเดือนมากผิดปกติจนต้องใช้ยารักษา และอาการจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
 • ประจำเดือนออกมากผิดปกติ อาจมาเป็นลิ่มๆ ถ้ารุนแรงจะเกิดภาะซีดได้
 • ปวดในช่องท้อง ท้องน้อย หรืออุ้งเชิงกราน
 • อาการปวดต่างๆ เหล่านี้ มักจะรุนแรงขึ้นขณะที่มีประจำเดือน หรือช่วงก่อน/หลังมีประจำเดือน
 • ในรายที่ช็อกโกแลตซีสต์เกาะที่รังไข่ อาจจะพบว่ามีก้อนในช่องท้องจากถุงน้ำรังไข่ที่โตขึ้น โดยอาจจะไม่มีอาการใดๆ แสดงออกมา
 • ในรายที่เป็นโรคระยะรุนแรงจะมีพังผืดเกิดขึ้นจำนวนมาก หรือท่อนำไข่ถูกทำลายไป จากเซลล์เหล่านี้ และเข้าไปเกาะหรือฝังตัวในท่อนำไข่ ทำให้ผู้ป่วยมีปัญหามีบุตรยากได้ หรือถ้าพังผืดไปเกาะที่บริเวณท่อไต จะทำให้ไตบวมน้ำ หรือไตล้มเหลวได้
 • ในกรณีเยื่อบุโพรงมดลูกหรือพังผืดไปเกาะที่ลำไส้ใหญ่ชนิดรุนแรงจะทำให้ถ่ายเป็นเลือดได้

การตรวจวินิจฉัยโรค ช็อกโกแลตซีสต์ หรือถุงน้ำรังไข่

แพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจภายใน และในกรณีที่แพทย์ไม่แน่ใจ แพทย์จะทำการอัลตราซาวนด์ ตรวจดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน และทำ MRI ซึ่งสามารถช่วยบอกความรุนแรงของโรคได้อย่างชัดเจน


ปรึกษาแพทย์

  [clinic] [from]


  Notice: Undefined variable: term_clinic_id in /var/www/vhosts/phyathai-sriracha.com/httpdocs/wp-content/themes/phyathai-sriracha/template-parts/carousel-article.php on line 62

  ข้อมูลสุขภาพ

  แพทย์ที่เกี่ยวข้อง