ข้อมูลแพทย์

นพ.พิชัย พัวเพิ่มพูลศิริ

  • สาขา:โสต ศอ นาสิก วิทยา
  • อนุสาขา:-
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
สาขา
  • 2525 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2529 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโสต นาสิกลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง